نــــاب

تلفـیقی از مـن

نــــاب

تلفـیقی از مـن

نــــاب

خنـــده تلخ من از گریــه غم انگیــز تر است..!
لطفا،کپی باذکر منبــع باشد،لطفا..

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۰ارديبهشت

من از شوق بارون به دریا زدم میخوام اسمونو تماشا کنم...
...naab...