نــــاب

تلفـیقی از مـن

نــــاب

تلفـیقی از مـن

نــــاب

خنـــده تلخ من از گریــه غم انگیــز تر است..!
لطفا،کپی باذکر منبــع باشد،لطفا..

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۵ ثبت شده است

۱۱آبان





اگه خودتی،خودت تر باش....

بدونِ ناخالصی.......

...naab...