نــــاب

تلفـیقی از مـن

نــــاب

تلفـیقی از مـن

نــــاب

خنـــده تلخ من از گریــه غم انگیــز تر است..!
لطفا،کپی باذکر منبــع باشد،لطفا..

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

۲ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰۵آذر

غروب را دوست دارم،در نزدیکی خانه ما،در نزدیکی پنجره،که اگر پنجره را باز کنیم درختی ست

که همیشه یادم،و یادمان می اندازد که هنوز هم حیات ادامه دارد و یادم می اندازد که پاییز است

زمان عکس:صدای اذان از چند مسجد اطراف به گوش می رسید...

نمیدانید چه زیبا بود..دیدن منظره،و شنیدن اذان...که میپیچید...در نسیم غروب

حالی به حالی میشوی...

..ناب..


...naab...
۰۱آذر

گاه گداری در حیات انسانی ام چقدر نیازمند تلنگری از سوی محبوبم یعنی خدا هستم!

با تمام وجودم ستایش میکنم این گاهی ها را زیرا مرا به خویشتن باز میگرداند.

در اینجا قطعه ای از دست نوشته های خودم را برایتان به یادگار میگذارم!

باشد که قدری اندیشه کنیم.


من اینجایم دلم تنها

تو آنجایی!

دلت لبریز از رویا

گهی اینجا،گهی آنجا

منم عاشق و بی پروا

تویی همدم در این صحرا


"یا علی مدد"


آذردخت ♥♫♥♫♥