نــــاب

تلفـیقی از مـن

نــــاب

تلفـیقی از مـن

نــــاب

خنـــده تلخ من از گریــه غم انگیــز تر است..!
لطفا،کپی باذکر منبــع باشد،لطفا..

پیام های کوتاه
طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۰آبان

شـــرح داغِ دلِ پــروانه چو گفتم باشمع

آتشی در دلــش افکنـدم و آبـَش کردم

"فرّخی یزدی"

...naab...